Informatikai Szolgáltatások

Tájékozatató - Vezeték nélküli hálózat lefedettsége

Vezeték nélküli hálózat lefedettsége

az Egyetem téri és a Kecskeméti utcai épületekben

Az alábbi táblázat a vezeték nélküli elosztópontok elhelyezkedését mutatja a Kar épületeiben.

Épület Hely Lefedett terület Eszköz típusa
Egyetem
tér
Előtér Előtér ruhatár felé eső része D-LINK
Kari Tanácsterem Tanácsterem, előtér porta felé eső része, portaszoba CISCO
Pázmány Terem Dékáni Titkárság munkaszobái, földszinti folyosó első fele CISCO
Dékáni Titkárság tárgyalója Dékáni szoba, titkársági tárgyaló, Dékáni Titkárság előtti padok CISCO
Földszinti folyosó - faliszekrény Földszinti munkaszobák, földszinti folyosó, folyosói padok, udvari padok D-LINK
Informatikai Szolgálat munkaszobája Informatikai szolgálat folyosólya, A/1. gyakorló és előtere D-LINK
Büfé étkezője Büfé, udvar D-LINK
Postabontó Alagsori tantermek, munkaszobák, italautomaták helyisége D-LINK
Könyvtár - Olvasóterem (2 db) Könyvtár olvasóterme (galéria is) D-LINK
Polgári Jogi Tanszék Polgári Jogi Tanszék és Római Jogi tanszék munkaszobái és folyosója D-LINK
Rektori Titkárság tárgyalója Titkársági szobák, rektori titkárság előtti folyosórész és pad CISCO
Díszterem Díszterem és az előtte lévő padok D-LINK
Somló auditórium (I. tanterem) I. tanterem, előtte lévő folyosó szakasz és padok D-LINK
I. emeleti folyosó faliszekrényei Első emeleti tanszéki szobák, tantermek (Dósa (II.), Récsi Auditórium (III.) és IV. tanterem), folyosó és padok D-LINK
Statisztika Tanszék Tanszéki munkaszobák, első emeleti folyosó hátsó szakasza D-LINK
Fayer auditórium (VI. tanterem) VI. tanterem, terem előtti munkaszobák, folyosórész D-LINK
Polgári Eljárásjogi Tanszék Tanszéki munkaszobák, tanszék előtere és a tanszék előtti padok D-LINK
II. emeleti folyosó faliszekrényei Második emeleti tanszéki szobák, tantermek (V. tanterem), folyosó és padok D-LINK
Nagy Ernő auditórium (VII. tanterem) VII. tanterem, terem előtti munkaszobák, folyosórész D-LINK
Tetőtérre menő első lépcső alatt Pihenőhelység, Alkotmányjogi tanszék előtt lévő folyosószakasz és padok, tanszéki munkaszobák (Alkotmányjog, Jogszociológia, Nemzetközi Magánjog) D-LINK
III. emeleti faliszekrény Harmadik emeleti tanszéki szobák (Kriminológia, Filozófia, Politikatudományi Intézet), folyosó és padok D-LINK
Grosschmid auditórium (IX. tanterem) IX. tanterem, terem előtti folyosórész és padok D-LINK
Vécsey auditórium (VIII. tanterem) VIII. tanterem, terem előtti folyosórész, tanszéki munkaszobák D-LINK
Informatikai Szolgálat tetőtéri szobája Informatikai Labor II. (605-ös szoba), terem előtti folyosórész és padok D-LINK
A/14-es gyakorló (tetőtér) A/14. gyakorló, Informatikai Labor I. (604-es terem), tetőtéri gyakorlószobák termek előtti folyosórész és padok D-LINK
Kecskeméti
utca
Előtér B/1 és B/2. gyakorlók és az előttük lévő folyosórész, asztalok D-LINK
B/I. tanterem B/I. tanterem, B/3. gyakorló, udvar melletti folyosószakasz, udvar épület felőli része D-LINK
I. emeleti folyosó Tanulmányi Hivatal munkaszobái, folyosó és padok D-LINK
B/II. tanterem B/II. tanterem, terem előtti közösségi tér D-LINK
II. emeleti folyosó Kecskeméti utcára néző gyakorlók, kecskeméti utcai folyosó és padok D-LINK
III. emeleti folyosó Kecskeméti utcára néző gyakorlók, utcai folyosó és padok D-LINK
Szakszervezeti tárgyaló Szakszervezet munkaszobái, szakszervezet előtti folyosórész D-LINK
IV. emeleti folyosó Gazdasági Osztály és Nemzetközi Osztály munkaszobái, folyosó és padok D-LINK

FIGYELEM!

Azokon a helyeken, ahol CISCO típusú eszköz üzemel, a vezetéknélküli hálózat megbízhatóbban működik még akkor is, ha sok eszköz van a lefedettségi területén belül. D-LINK eszközzel lefedett területeken előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolat szakadozik, vagy az átviteli sebesség észrevehetően lassul. Megértésüket köszönjük!

Utoljára módosítva: 2012. február 28. 20:41.