Informatikai Szolgáltatások

Tájékozatató - Nyomtatási lehetőség hallgatóinkak

Hallgatói nyomtatási/másolási rendszer

kezelési útmutató

A hallgatói nyomtatási és másolási rendszer használatához a következőkkel kell rendelkeznie:

 • belépési lehetőséggel a kari hallgatói számítógépes hálózatba
  Az erről szóló részletes tájékoztatót elolvashatja az Informatikai Csoport honlapján (http://infcsop.ajk.elte.hu). Amennyiben azonosítója nem működik, forduljon az Informatikai Csoporthoz (Egyetem tér 1-3, Fsz. 5.);
 • mágneskártyával a hallgatói nyomtatási rendszerhez
  A kártyát a COLORSPECTRUM Kft másolóüzemében (Egyetem tér 1-3. Fsz.) vásárolhatja meg a szükséges igénylőlap (1. melléklet) kitöltése után. A kártya és a különböző szolgáltatások árait a 2. melléklet tartalmazza.

Nyomtatás kezdeményezése

A rendszer kizárólag a hallgatói számítógépekről érhető el (Ezek a tetőtéri gépterem, informatikai oktatóterem, könyvtári géptermek gépei, valamint az előterekben elhelyezett gépek). A tanszéki gépekre saját néven bejelentkezve, kizárólag a tanszéki nyomtatók érhetőek el. Az ezeken történő nyomtatást kizárólag a tanszékvezető engedélyezheti! Amennyiben mégis szükséges a tanszékről nyomtatni, javasoljuk a dokumentum „S:” meghajtón való elhelyezését, ami később egy hallgatói gépről kinyomtatható.

A nyomtatáshoz jelentkezzen be bármelyik hallgatói gépbe, nyissa meg a kívánt dokumentumot (képet, prezentációt, weboldalt, táblázatot, stb…) a megfelelő programban, majd nyomtassa ki a „PRIMON:KONICA MINOLTA 162 PCL5e” nyomtatón. A nyomtató pontos neve a használt program függvényében változhat. (Amennyiben semmilyen változtatást nem eszközölt a számítógépen, ez az alapértelmezett nyomtató). A nyomtatási rendszeren belül kizárólag egyoldalas fekete-fehér nyomtatványok készíthetőek, kétoldalas és/vagy színes nyomatokat kizárólag a másolóüzemben készíttethető! Várja meg, míg a nyomtatási feladat véget ér (a nyomtató ikon /1. ábra/ eltűnik az óra mellől).


1. ábra:
Nyomtatás ikon

Az így elküldött nyomtatási feladatot a nyomtatási rendszer 24 órán keresztül tárolja az ön számára, így tovább dolgozhat a gépen, vagy akár újabb nyomtatásokat is kezdeményezhet. A nyomtatványok 1 napi tárolása mind a kinyomtatott oldalszámtól, mind a példányszámtól függetlenül természetesen ingyenes, a COLORSPECTRUM ezért nem von le a kártya egyenlegéből. Az 1 nap leteltével a ki nem nyomtatott anyagok törlésre kerülnek, visszanyerésükre nincsen lehetőség, szükség esetén ismételten ki kell nyomtatni.

Amennyiben tévedésből küldött el egy nyomtatást, lehetősége van utólagosan törölni akkor is, ha később újabb nyomtatás(oka)t küldött el . Ennek menetét lásd később, a Nyomtatások és a kártya kezelése fejezetben.

Akkor is lehetőség van a nyomtatás kezdeményezésére, ha még nem rendelkezik a nyomtatáshoz szükséges mágneskártyával. Az első nyomtatástól számított 24 órán belül bármikor lehetősége van mágneskártyát vásárolni a másolóüzemben, hiszen a rendszer a még nem regisztrált felhasználók számára is 1 napig tárolja a nyomtatandó anyagot! A régi másoló rendszerben alkalmazott chip-kulcsos másolók nem részei a rendszernek, ezért nyomtatáshoz akkor is szükség van a mágneskártyára, ha rendelkezik még működő chip-kulccsal!

FIGYELEM!
Munkája végeztével feltétlenül lépjen ki a számítógépből a Start menü Kijelentkezés parancsával (2. ábra),
ellenkező esetben az ön után érkező felhasználók hozzáférhetnek a dokumentumaihoz, és az ön nevében kezdeményezhetnek nyomtatást,
mely adott esetben az ön egyenlegének terhére kinyomtatásra is kerülhet!

Az ezzel kapcsolatos reklamációkat a COLORSPECTRUM Kft nem tudja figyelembe venni!
(Ez alól kivételt képezhet a tetőtéri gépterem, ahol a számítógépek a nyomtatóval egy teremben vannak,
így a nyomtatás során is figyelemmel lehet kísérni az otthagyott gépet.)


2. ábra:
Kijelentkezés a Windows XP-ben

Nyomtatások és a kártya kezelése

A már kiküldött, de még ki nem nyomtatott feladatokat a nyomtatási rendszer a kiküldéstől számított 24 órán keresztül tárolja. Amennyiben tévedésből nyomtatott ki valamit és törölni szeretné vagy csak ellenőrizné, milyen nyomtatások várakoznak az ön nevében erre lehetősége van közvetlenül a Kari honlap (http://www.ajk.elte.hu) „Hallgatóinknak” menüpontja, illetve az Informatikai Csoport honlapjának (http://infcsop.ajk.elte.hu) „Hallgatóink” menüpontja alatt megtalálható „Belépés a hallgatói nyomtatási rendszerbe” menüpont segítségével.

A megjelenő biztonsági figyelmeztető ablakban fogadjuk el a tanúsítványt, lépjünk tovább az oldalra. (Ennek módja minden böngésző esetében más, az Internet Explorer esetében megjelenő ablakot a 3. ábra mutatja).


3. ábra:
Az Internet Explorer biztonsági figyelmeztetése

A kezelőfelület megjelenése után válassza ki a Saját nyomtatandók menüpontot, a megjelentő ablakba pedig írja be az azonosító adatait, mellyel a hallgatói gépekbe lép be.

FIGYELEM!
A felhasználói nevet STUDENT\EHA kód formában írja be, ellenkező esetben nem tud belépni!

Sikeres bejelentkezés esetén megjelenik a nyomtatáskezelő felülete (4. ábra). A felső sorban látható az egyenlege. A másolás és a nyomtatás költsége megegyezik, így az egyenleg nyomtatható/másolható oldalszámot takar, nem pedig pénzösszeget! Amennyiben az egyenleg helye üres, ön még nem rendelkezik mágneskártyával, ekkor a nyomtatás befejezéséhez mindenképpen vásárolnia kell egyet a másolóüzemben. (Az ön által esetlegesen birtokolt régi rendszerű chip-kulcs egyenlege természetesen nem látható a weblapon, ennek lekérdezésére nincsen lehetőség). A lap alján táblázatos formában láthatja azokat a feladatokat, melyek már a nyomtatási rendszerben vannak, és a következő alkalommal kerülnek nyomtatásra, amikor kártyájával bejelentkezik egy nyomtatásra képes eszközön.

Az elküldött anyag a kívánt példányszámban kerül kinyomtatásra, és természetesen a költségek is annak megfelelően kerülnek elszámolásra. (A táblázatban szereplő példányszám /Copy/ rovat, a programok és a nyomtatórendszer sajátossága miatt, nem mindig a valós értéket mutatja.)

A Színes rovat tartalma figyelmen kívül hagyható, jelenleg a nyomtatási rendszerbe nincsen színes nyomtató bevonva. Színes nyomtatvány vagy másolat készítése (A/3-as méretig) jelenleg csak a másolóüzemben lehetséges.

A nyomtatásokat szükség szerint egyesével lehet törölni a táblázat Törlés oszlopában található ikonra kattintva. A törlés csak a megerősítő kérdésre adott Igen válasz esetén történik meg.
A törölt feladatok visszaállítására nincs lehetőség!

Önnek lehetősége van a webes kezelő felületen letiltani a mágneskártyáját (elvesztés vagy hosszabb távollét esetén). Ebben az esetben a felületen nyomja le a Kártya letiltása gombot. Ettől kezdve a kártyával nem lehet bejelentkezni a másológépeken a rendszerbe másolás/nyomtatás céljából.

A kártya ismételt engedélyezéséhez (amennyiben meglett, vagy ismételten használni szeretné), újra lépjen be a nyomtatási rendszerbe és nyomja le a Kártya engedélyezése gombot (a Kártya letiltása gomb helyett jelenik meg), s a kártya ismét üzemképes lesz.

Amennyiben elvesztés miatt tiltotta le kártyáját, fáradjon be személyesen a másolóüzembe, és jelezze, hogy elveszett kártyáját szeretné pótolni. Ilyenkor gyakorlatilag vásárolnia kell egy új kártyát (letéti díjjal együtt), de a régi egyenlege nem veszik el, hanem átkerül az új kártyára.


4. ábra:
A PRIMON nyomtatási rendszer felhasználói webfelülete

Nyomtatás/másolás a gépeken

Amennyiben már rendelkezik mágneskártyával, szabadon nyomtathat/másolhat azokon a gépeken, melyek be vannak kötve az új rendszerbe:

 • Az Informatikai gépteremben 1 db nyomtatásra/másolásra alkalmas gép üzemel (5. ábra)
 • A könyvtárban a másolószobában bal oldalon találhatók az új rendszerbe kötött gépek
  • 1 db nyomtatásra/másolásra alkalmas gép (5. ábra)
  • 1 db kizárólag másolásra alkalmas gép (6. ábra)

A könyvtári másolószobában jobb oldalt található gép még a régi (ún. chip-kulcsos) rendszerben üzemel, a félév során ezen a gépen lehet a már meglévő, de még üzemelő chip-kulcsokat az egyenlege értékéig felhasználni. Az üres chip-kulcs ellenében a másolóüzemben, a letéti díj (400 Ft) kifizetése nélkül lehet új mágneskártyát vásárolni. Ez a gép nyomtatásra nem alkalmas.

           
5. ábra:
Nyomtató / másoló gép                                                        6. ábra: Csak másoló gép

FIGYELEM!
A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy nyomtatás megkezdése előtt
lehetősége van ellenőrizni a még ki nem nyomtatott, de a nyomtatási rendszerben várakozó dokumentumait.
Így elkerülhető, hogy a számítógépből való kijelentkezés elmulasztása miatt tévesen az ön nevében nyomtatásra küldött anyagokat önnek ki kelljen fizetni.
Ennek menetét lásd feljebb a Nyomtatások és kártya kezelése.

Az ilyen jellegű problémák miatt feleslegesen kinyomtatott dokumentumok költségét sem a COLORSPECTRUM Kft, sem a Kar nem téríti meg!

Amennyiben a készülék képernyője sötét (mintha kikapcsolt állapotban lenne), nyomja le a sárga gombot a kezelőfelületen, hogy a készülék visszatérjen a készenléti állapotból.
A sárga gombot mindkét készüléken a másolásindító és leállító gomboktól jobbra találja meg.

Győződjön meg róla, hogy a gép kijelzője alaphelyzetben van-e (7-8. ábrák). Ha nem (valaki bejelentkezve maradt az eszközön) (11-12. ábrák), várjon 2 percet, amíg a rendszer kilépteti az előző felhasználót vagy az alább leírt belépési eljárást kétszer végrehajtva kiléptetheti az előző felhasználót és ön léphet be a gépbe.

           
7. ábra:
Új készülék alaphelyzetben                                        8. ábra:  Régi típusú készülék alaphelyzetben

A nyomtatás/másolás megkezdéséhez helyezze a mágneskártyáját a gép kártyaolvasója fölé (zöld színű PRIMON feliratú matrica jelzi a helyét) (9-10. ábrák).
A régi típusú másoló készüléken a kártyaolvasó a másoló felhajtható fedélbe van beépítve, a bejelentkezéshez a fedelet le kell csukni!

           
9. ábra:
Kártyaolvasó helye az új típusú nyomtató / másoló készüléken

           
10. ábra:
Kártyaolvasó helye a régi típusú másoló készüléken

A sikeres belépést a gép 2 (kettő) csipogással jelzi, és a kijelző másolásra kész állapotba kerül (11-12. ábrák). Amennyiben a gép többet csipog és a kijelzőn lévő felirat nem változik meg, akkor vagy elfogyott a kártyájáról az egyenleg, vagy a kártyáját a rendszer műszaki probléma miatt kitiltotta. Mindkét esetben keresse fel a másolóüzemet, ahol szükség esetén feltöltheti egyenlegét vagy újra engedélyezik kártyáját. Amennyiben nem hall hangjelzést, finoman mozgassa kártyáját az olvasó felett, hogy a rendszer érzékelje azt.

           
11. ábra:
Új típusú gép másolásra kész                                            12. ábra: Régi típusú gép másolásra kész

Amennyiben nyomtatásra képes gépre jelentkezett be (5. ábra) és van nyomtatandó feladata a rendszerben, néhány másodpercen belül villogni kezd a gépen a Nyomtatás gomb melletti jelzőfény (13. ábra). Ha nem kezdett el közben másolni (vagy ha befejezte a másolást) 30 másodperc elteltével a gép kinyomtatja az elküldött feladatokat. Ha siettetni szeretné a folyamatot, nyomja meg a Nyomtatás gombot, ekkor a gép azonnal kinyomtatja a munkáit. A nyomtatás alatt a kijelzőn a „PC NYOMTATÁS” szöveg látható, ezen idő alatt az eszközzel másolni nem lehet. Természetesen a nyomtatás végeztével ön újra másolhat a gépen az egyenlege erejéig. A rendszer a nyomtatás elején levonja kártyájáról az aktuális nyomtatási feladathoz szükséges egyenleget. Amennyiben egy nyomtatásra nincsen elegendő egyenlege a kártyán, a rendszer kihagyja azt és a többit kezdi el nyomtatni. Ha egyetlen nyomtatandó munkájához sincsen elegendő egyenlege, nem kezdődik meg a nyomtatást, de egyenlege erejéig természetesen másolhat. Ilyenkor javasoljuk, keresse fel a másolóüzemet egyenlegvásárlás céljából, mert a rendszer csak 24 órán keresztül tárolja a nyomtatandóit, utána véglegesen törli.


13. ábra:
Nyomtató gomb helye a készüléken

FIGYELEM!
Amennyiben nyomtatás közben fogy ki a papír a másolóból (lásd később, 14-15. ábrák), a másoló mellett elhelyezett üres papírokkal feltöltheti a másolót,
vagy szóljon a közeli munkatársunknak, aki készséggel elvégzi ezt. A könyvtárban az olvasótermi felügyelőnek, a tetőtérben az éppen ügyeletben lévő teremfelügyelőnek.
Ne hagyja ott a gépet ilyen állapotban, mert ha valaki az ön távollétében feltölti a gépet papírral, nyomtatása az ön távollétében fog befejeződni!

Másolás

Amennyiben másolni szeretne, azt az eszközre történő bejelentkezés után azonnal megkezdheti. A készülékekben nincsen eredeti-adagoló, a másolás csak az üveglapról lehetséges. A másolás minden esetben a másolásindító gomb lenyomására indul. A másoló fedelének lecsukása nem kötelező, de a biztosabb üzem érdekében javasolt. Az új típusú másoló (5. ábra) álló A/4-es lapok másolására van beállítva, míg a régebbi másoló (6. ábra) alaphelyzetben fekvő A/4-es másolatot készít. Ettől eltérő méretű és formátumú oldalak másolása esetén a kilógó részek lemaradnak a másolatról! Ilyenkor célszerű e másolatot két lépésben elvégezni. A gépeken kizárólag egyoldalas fekete-fehér másolatok készíthetőek, kétoldalas és/vagy színes másolat kizárólag a másolóüzemben készíttethető! A gépek alkalmasak a másolat nagyítására és kicsinyítésére is, de ennek leírása nem képzi a tájékoztató részét, ezeket a funkciókat mindenki a saját felelősségére használhatja.

FIGYELEM!
A készülék elállításából adódó esetleges károkért (selejtes, használhatatlan másolatok) sem a Kar,
sem a COLORSPECKTRUM Kft nem vállal felelősséget és természetesen az ebből eredő veszteségeket sem téríti meg!

Amennyiben a másolóból kifogyott a papír (14-15. ábra), a gépek melletti üres papírból feltöltheti papírral, szükség értesítheti a felügyelő személyzetet. A könyvtárban az olvasótermi felügyelőt, a tetőtérben az épen ügyeletes teremfelügyelőt. Ha ez nem megoldható, használhatja a másik másológépet (ekkor feltétlenül jelentkezzen ki - lásd később -, mert addig a másik gép nem engedi be!) (Új típusú másológép esetén /5. ábra/ a kijelző alatti Papír gomb megnyomásával /16. ábra/ lehetősége nyílik a két papírtálca közötti váltásra. Amennyiben a második tálcában van papír, a másolás folytatható!)

           
14. ábra:
Papírhiány az új típusú készüléken                                            15. ábra: Papírhiány a régi típusú készüléken


16. ábra:
Papírforrást választó gomb az új típusú készüléken

Amennyiben a másolás a másolásindító gomb lenyomásával nem indul el, győződjön meg róla, hogy a gombban látható jelzőfény zölden világít-e. Ha nem, ellenőrizze, van-e papír a nyomtatóban, vagy nem akadt-e el benne egy lap. Ha ennek ellenére nem használható az eszköz, értesítse a másolóüzemet, és használja addig a másik gépet (ekkor feltétlenül jelentkezzen ki - lásd később -, mert addig a másik gép nem engedi be)!

Biztonsági okokból a másológépek az utolsó másolási/nyomtatási feladat után 2 perccel automatikusan kijelentkeztetik a felhasználót, így ha ennél hosszabb ideig tart a másolás elékészítése, meg kell ismételnie a bejelentkezési folyamatot. (A kezelőfelület gombjainak használata beleszámít a két percbe!)

FONTOS
Megkérjünk minden kedves hallgatót, hogy a másolás végeztével hajtsák le a másológépek fedeleit, ellenkező esetben
a gép károsodhat, mely rosszabb minőségű (halvány, csíkos, foltos…) másolatokat eredményezhet!

Kijelentkezés a másoló gépekből

A kijelentkezés a bejelentkezéshez hasonlóan végezhető el, mozgassa lassan a mágneskártyát a készülékbe épített olvasó felett addig, amíg 1 (egy) sípoló hangot hall, és a készülék kijelzője készenléti módba vált (7-8. ábrák)
 

FIGYELEM!
Bár a készülékekben üzemel az automatikus kijelentkeztetés funkció,
a másolás vagy a nyomtatás befejeztével FELTÉTLENÜL jelentkezzen ki, ellenkező esetben az ön után érkező felhasználó
az ön egyenlegéből (az ön pénzéből) másolhat, akár annak teljes erejéig!

Az ebből eredő károkért sem Kar, sem a COLORSPECTRUM nem vállal felelősséget
és természetesen meg sem téríti az így keletkezett károkat!

Elveszett kártya

Amennyiben mágneskártyáját elvesztette, vagy nem találja, javasoljuk, hogy a visszaélések elkerülése érdekében mihamarabb tiltsa le. Ezt bármikor megteheti a nyomtatási rendszer webes felületén. Ennek menetét lásd feljebb a Nyomtatások és a kártya kezelése fejezetben. Természetesen ezen a felületen keresztül engedélyezheti is megkerült kártyáját.

Elvesztés esetén a másolóüzemben lehetőség van a kártya pótlására, ilyenkor vásárolni kell egy új kártyát (400 Ft-os letéti díjjal), és annak egyenlegéhez írják hozzá az elvesztett kártya egyenlegét.

FIGYELEM!
Az elveszett kártya nem idejében történő letiltásából eredő károkért sem a Kar
sem a COLORSPECTRUM Kft nem vállal felelősséget és természetesen az ebből eredő károkat sem tudja megtéríteni!

1. melléklet:

PRIMON kártya igénylő lap

Kártya igénylés:    600Ft (50 oldal)    1100Ft (100 oldal)

Kártya leadása:    400 Ft kaució visszafizetése

Igénylő neve:        ............................................................

Csoportszáma:     ............................................................

EHA Kód:           ............................................................

PRIMON kártya száma:    _ _ _ _ _ _ _ _

    (Colorspectrum tölti ki)

 

    ...................................            ...................................

         Igénylő aláírása                         Kiadó aláírása

2. melléklet: Díjtáblázat

A díjtáblázat megtekintéséhez kattintson ide!

Utoljára módosítva: 2007. szeptember 4. 13:12.